Laatste Nieuws

11th mei 2021

Groen Arnhem onderdeel Natuurcentrum Arnhem

Groen Arnhem, het netwerk voor groene initiatieven in de stad, is in 2021 onderdeel geworden van Natuurcentrum Arnhem. Zo kan de organisatie het groene netwerk in Arnhem verder versterken en de groene kwaliteiten van Arnhem nog beter voor het voetlicht brengen.

 

Natuurcentrum Arnhem en Groen Arnhem werken al enkele jaren nauw samen en beheren sinds 1 januari 2020 gezamenlijk bezoekerscentrum Molenplaats Sonsbeek. Beide organisaties delen dezelfde missie en visie om mensen nauwer in contact te brengen met hun natuurlijke omgeving. Met het oog op efficiëntie en slagkracht richting de toekomst zien we veel voordelen in het samengaan; we kijken ernaar uit om onze krachten te bundelen en zo samen nog meer impact te maken voor de stad.

 

Groen Arnhem is in 2015 opgericht met als doel het ondersteunen en aanjagen van groene bewonersinitiatieven en het bieden van een podium aan het vele groen in Arnhem. Het is een netwerkorganisatie waar iedereen welkom is om zich bij aan te sluiten. Door verschillende initiatieven en thema’s met elkaar te verbinden en kennis, middelen en mankracht te delen wordt het Arnhemse groene netwerk verder versterkt en aangejaagd.

 

Groen Arnhem biedt een podium aan alle groene initiatieven en activiteiten in de stad. Daarnaast vervult de organisatie de functie van vraag- en aanbodplatform, bijvoorbeeld voor vrijwilligersfuncties, materialen of het uitwisselen van kennis en contacten. Vanuit standplaats Molenplaats Sonsbeek, hét groene informatiepunt van Arnhem, kan deze rol van verbinder optimaal vervuld worden. Naast de Arnhem Groen Markt zullen hier in samenwerking met het groene netwerk ook lezingen, workshops en andere interessante activiteiten georganiseerd worden.

 

Het afgelopen jaar is – vanwege de vele voordelen – besloten de stichting achter Groen Arnhem op te heffen en verder te gaan onder de vlag van Natuurcentrum Arnhem. Natuurcentrum Arnhem is en blijft een betrokken partner in het netwerk én biedt onder andere ondersteuning door haar backoffice en locatie beschikbaar te stellen. Twee oud-bestuursleden van Groen Arnhem zijn toegetreden tot het bestuur van Natuurcentrum Arnhem, te weten Steven Koster en Harry Reusken.

Reageren?