Groene Kennis

Buurtinitiatieven

Er is een landelijke trend te zien ten aanzien van groene buurtinitiatieven en ook in Arnhem komen er steeds meer succesvolle initiatieven bij. In verschillende wijken zie je zogenaamde groen teams ontstaan die zich inzetten voor vergroening en verduurzaming van de wijk, bijvoorbeeld Het Groene Broek, Groen West en Groen Klarendal.

Het bruist van de burgerinitiatieven gericht op het vergroenen van de leefomgeving. Buurt(moes)tuinen, groene ontmoetingsplekken, stadslandbouw. Groen verbindt bewoners en draagt bij aan de leefbaarheid in een wijk. Bovendien zorgt het voor een betere klimaatbestendigheid van de stad en bevordert het de biodiversiteit. Laat je inspireren en ga ook aan de slag met het vergroenen van je wijk! Hier vind je enkele links met handige tips en tools voor het starten van een buurtinitiatief:

Groendichterbij Financiering PDF, Handige tips natuurbeheer, Crowdfunding voor natuur, 
ZorgenGroenblog

Doe mee, meld je initiatief aan
Stadslandbouwinitiatieven

Stadslandbouw kent vele vormen: kweekbakken op het dakterras, een volkstuin, een moestuin in het park of op een braakliggend terrein dat wordt onderhouden door bewoners, een zorgboerderij in de stadsrandzone, kantoorgebouwen die als kas worden gebruikt, een high tech kas bovenop de supermarkt.

Stadslandbouw gaat niet alleen om de productie van voedsel, maar ook om de verwerking en verspreiding van voedsel naar de consument. Stadslandbouw biedt kansen en voorziet in maatschappelijke behoeften. Verkorting van de voedselketen, bewustwording rond de herkomst van voedsel, cohesie in de wijk, gezondheid, zorg. In Arnhem zet het Kernteam Stadslandbouw zich in voor de ontwikkeling van stadslandbouw, in 2014 is het Manifest Stadslandbouw opgesteld en ondertekend door de gemeente. Voorbeelden van succesvolle initiatieven kun je vinden op de Groene kaart en op Stadslandbouw.info

Arnhem kent vele mooie en inspirerende stadslandbouwinitiatieven. De initiatieven laten zien dat stadslandbouw verschillende maatschappelijke thema’s met elkaar verbindt zoals sociale cohesie, economie, duurzaamheid en gezondheid. Voorbeelden van succesvolle initiatieven kun je vinden op de Groene kaart en op Stadslandbouw.info

Doe mee, meld je initiatief aan
Klimaatbestendigheid

Het klimaat verandert door de mondiale opwarming van de aarde. De voorspelling is dat we in Nederland steeds vaker te maken krijgen met zachte winters en warme zomers en dat de winters gemiddeld natter worden. Bovendien krijgen we vaker te maken met extreme regenval. Landelijk staat de klimaatbestendigheid in stedelijke gebieden steeds prominenter op de agenda.

Dat betekent dat we ons bewust zijn van mogelijke gevolgen van klimaatverandering, deze (leren) accepteren en er in de inrichting van onze stedelijke gebieden rekening mee houden.
 Groen in de stad helpt tegen hittestress en is goed voor waterafvoer bij extreme buien. Groen in de stad verbetert het milieu, zorgt voor een rijke biodiversiteit, vermindert luchtvervuiling, zorgt voor waterberging, dempt geluidshinder en verkoelt in warme periodes. Kortom, groen is essentieel voor een klimaatbestendige en duurzame omgeving. Denk bijvoorbeeld aan het ontstenen van tuinen en openbare ruimtes en het aanleggen van groene daken en gevels. Hier vind je tips voor het aanleggen van een geveltuin.

Doe mee, meld je initiatief aan