Initiatieven

Arnhem Zoemt

Arnhem Zoemt is een initiatief om Arnhem bloemrijker te maken voor de wilde bij. Hierbij wordt de samenwerking gezocht met burgers, bedrijven en de gemeente.

 

Voor wilde bijen in Nederland geldt dat van de circa 360 soorten er ruim 50% met uitsterven wordt bedreigd. Dit komt o.a. doordat bloemrijk grasland – belangrijk voor voedsel en nestgelegenheid – sinds de 19e eeuw drastisch is afgenomen. Het feit dat wilde bijen niet ver kunnen vliegen maakt deze soorten kwetsbaar.

 

Het probleem voor wilde bijen is vooral het gebrek aan voedsel gedurende het gehele groeiseizoen en onderdak. Niet alleen bijen hebben het moeilijk (zowel de honingbij als wilde bijen), ook vlinders en andere bestuivers gaan in aantallen achteruit. Door de toename van monocultuur in het landelijk gebied zijn deze dieren voor hun voortbestaan steeds meer aangewezen op bloeiende planten in parken en tuinen, als toevluchtsoord.

 

Waar staan we?
Eind 2016 hebben we Arnhem Zoemt gepresenteerd in een eerste bijeenkomst. Op dit moment zijn we aan het kijken hoe we het onderhoud van de aan te leggen bloemenweides kunnen regelen.

 

Om de aanleg financieel te kunnen ondersteunen werken we samen met de Bee Foundation. Bedrijven en burgers kunnen bij de Bee Foundation Bee Miles kopen en met het geld van de Bee Miles kunnen de bloemenweides worden aangelegd en worden de vrijwilligers ondersteund bij het onderhoud.

 

Zie hier voor meer informatie over de Bee foundation: http://www.bee-foundation.nl/

Kijk hier hoe je Bee Miles kan kopen om Arnhem Zoemt te ondersteunen:http://www.bee-foundation.nl/product-categorie/arnhem-zoemt/

Sites waar je meer informatie over wilde bijen kan vinden: http://www.bestuivers.nl/

Een andere interessante site is de site van het bijenlint waarbij u onder ‘Informatie en publicaties’ onder andere informatie kunt downloaden hoe u van uw tuin een bloeiend bijenparadijs maakt.

 

Groen Arnhem steunt Arnhem Zoemt onder andere door middel van advies, contacten en communicatie.

Reageren?