Laatste Nieuws

31st augustus 2020

Nieuwe subsidiemogelijkheden

Wil jij je tuin of buurt vergroenen? Goed nieuws; gemeente Arnhem heeft hiervoor nieuwe subsidieregelingen:

 

Subsidieregeling Klimaatadaptatie. Op deze subsidie kun je aanspraak maken als je bijvoorbeeld een groen dak of een geveltuin aanlegt of je hemelwater afkoppelt. De hoogte van de subsidie varieert per gebied. In focusgebieden krijg je tot 65% subsidie, je krijgt maximaal 50% subsidie bij maatregelen in een brongebied, hitteplek, een plek waar zich wateroverlast voordoet of een plek die gevoelig is voor droogte. Voor alle overige gebieden kun je maximaal 30% subsidie krijgen. Wil je jouw aanvraag bespreken? Neem dan contact op met Ronald Bos, telefoon 026-3774217, e-mail: Ronald.Bos@arnhem.nl.

 

Er is ook een Subsidieregeling Eetbare Stad. Maatregelen die in aanmerking komen voor deze subsidie zijn onder andere het aanleggen van een buurtmoestuin, schoolmoestuin of pluktuin. Je kan subsidie aanvragen voor maximaal 50% van de gemaakte kosten met een maximum van € 4.000,-. Wil je jouw aanvraag bespreken? Neem dan contact op met Henk Wentink, telefoon: 026-3774904, e-mail: Henk.Wentink@arnhem.nl.

 

AANjaagfonds Arnhemmers die samen met buren willen werken aan het verduurzamen van de wijk, buurt of straat, kunnen in aanmerking komen voor ondersteuning vanuit het AANjaagfonds. De voorwaarde is dat het op lokaal niveau moet leiden tot een vermindering van CO2-uitstoot en/of tot verbetering van het klimaat. Denk hierbij aan energiebesparing of opwekking van duurzame energie.

 

Aan de slag!

Reageren?